نمونه هایی از تمرین های متخصصان پانیذی طراحی دکوراسیون 3DsMAX

تمرین کلاس مکس اثر خانم اسما سلیمانی
 

تمرین کلاس مکس اثر خانم فرنوش داودی

تمرین کلاس مکس اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین کلاس مکس اثر خانم نازنین امانی

تمرین کلاس مکس اثر خانم راحله معلمیان

تمرین کلاس مکس اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین ها با موضوع فرش پرز دار انجام شده

تمرین کلاس مکس اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین کلاس مکس اثر خانم راحله معلمیان
تمرین مکس اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین مکس ، اثر خانم اسما سلیمانی
بررسی  3dsmax 2018

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم راحله معلمیان

تمرین کلاسی با عنوان رندر شب اثر خانم نازنین امانی

تمرین کلاس مکس با موضوع تاری ناشی از حرکت اثر خانم اسما سلیمانی

نسخه ی نهایی مکس 2018 منتشر شد
تمرین کلاس مکس ، اثر آقای محمد رمی زاده

تمرین کلاسی با عنوان رندر شب اثر خانم اسما سلیمانی

3DS‌MAX‌ +‌ ForestPack    به مناسبت روز درختکاری

3DS‌MAX‌ +‌ ForestPack    به مناسبت روز درختکاری

3DS‌MAX‌ +‌ ForestPack    به مناسبت روز درختکاری

 
3DS‌MAX‌ +‌ ForestPack    به مناسبت روز درختکاری

تمرین کلاس مکس جلسه 22 از 34 اثر خانم افروز فاتحی

تمرین مکس با موضوع ClayRender ، جلسه ی 21 از 34 – اثر خانم فرنوش داودی

 
تمرین مکس با موضوع رندر خطی ، جلسه ی 21 از 34 – اثر خانم فرنوش داوودی

تمرین کلاسی با عنوان رندر شب اثر خانم افروز فاتحی
 

تمرین کلاسی با عنوان رندر شب اثر خانم رعنا گرجی

3DS‌MAX‌ +‌ ForestPack   به مناسبت روز درختکاری

3DS‌MAX‌ +‌ ForestPack    به مناسبت روز درختکاری
 

 
تمرین کلاس مکس جلسه 22 از 34 اثر خانم نازنین امانی

 
تمرین کلاس مکس جلسه 22 از 34 اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین مکس با موضوع ClayRender ، جلسه ی 21 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین مکس با موضوع رندر edgetex ، جلسه ی 21 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

 
تمرین مکس با موضوع رندر Dirt ، جلسه ی 21 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین مکس با موضوع رندر گرافیتی ، جلسه ی 21 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین مکس با موضوع رندر خطی ، جلسه ی 21 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

 
تمرین مکس با موضوع رندر خطی ، جلسه ی 21 از 34 – اثر خانم نازنین امانی

تمرین کلاس مکس جلسه 20 از 34 – اثر خانم نازنین امانی
 

تمرین کلاس مکس جلسه 20 از 34 – اثر خانم فرنوش داودی
 

 
تمرین کلاس مکس ، جلسه ی 18 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

 
متریال طلایی ساده و خوش فرم vray

تمرین کلاس مکس ،‌با موضوع حالت های مختلف شیشه ،‌جلسه ی 17 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین کلاس مکس ،‌با موضوع حالت های مختلف شیشه ،‌جلسه ی 17 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین کلاس مکس ،‌با موضوع حالت های مختلف شیشه ،‌جلسه ی 17 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین کلاس مکس ،‌با موضوع حالت های مختلف شیشه ،‌جلسه ی 17 از 34 – اثر خانم اسما سلیمانی

تمرین کلاس مکس ،‌با موضوع حالت های مختلف شیشه ،‌جلسه ی 17 از 34 – اثر خانم نازنین امانی

تمرین کلاس مکس ،‌با موضوع حالت های مختلف شیشه ،‌جلسه ی 17 از 34 – اثر خانم نازنین امانی
 

تمرین کلاس مکس ،‌با موضوع حالت های مختلف شیشه ،‌جلسه ی 17 از 34 – اثر خانم نازنین امانی

تمرین کلاس مکس ،‌با موضوع حالت های مختلف شیشه ،‌جلسه ی 17 از 34 – اثر خانم نازنین امانی

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم نازنین امانی ، جلسه ی 6 از 34
 

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم پرستو ساعی

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم پرستو ساعی

 
فایل دانلود یک عدد ماشین دوج شارژر با کیفیت فوق العاده بالا ارسال کردم ، از همه نظر تست شده و در سرعت رندر هیچ مشکلی نداره

رندر بدون نور 5 ثانیه!
 

تمرین کلاس مکس جلسه 16 از 34 ، اثر خانم رعنا گرجی

 
تمرین کلاس مکس جلسه 16 از 34 ، اثر خانم اسما سلیمانی

3DS MAX + Vray 2015

فواره ها بسیار با کیفیت و زیبا و کامل هستن
 

البته خودتون باید متریال دهی کنید

 
سلام ، امروز یک فایل تنظیم کردم حاوی چهار نمونه فواره ی خیلی خوب و با کیفیت ، اشکالاتشون رو گرفتم ، گروه بندیشون کردم و در قالب یک فایل فشرده میفرستم

توضیح آموزش ارسالی : ویدیو شامل تکنیک ترسیم یک حجم در مکس هست ، در این ویدیو با کلید X پنجره ی جستجو رو باز کردم و با تایپ عبارت similar ، انتخاب مشابه انجام دادم ، قابل اجرا در مکس های جدید

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم نازنین امانی ، جلسه ی 6 از 34

همچنین طرح خانم راحله معلمیان ایده های خوبی داشت
تمرین کلاس مکس ، اثر خانم اسما سلیمانی ، جلسه ی 6 از 34

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم اسما سلیمانی ، جلسه ی 6 از 34
 

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم اسما سلیمانی ، جلسه ی 6 از 34

 
 

 
 

 

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم یاسمن رستگاری

 
تمرین کلاس مکس ، اثر خانم یاسمن رستگاری

 
 

 
 

 
لینک دانلود 3DSMAX
: http://dl2.soft98.ir/Autodesk/V-ray.3.40.01.for.3ds.max.x64.2017.rar

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم پرستو ساعی

 
تمرین مکس ، اثر آقای میربختیار

تمرین مکس ، اثر خانم پرستو ساعی

تمرین مکس ، اثر خانم پرستو ساعی

 
 
تمرین کلاس مکس با موضوع رفلکس مجازی اثر آقای کامران میربختیار
 
 
 

 
 
 
 

تمرین کلاس مکس با موضوع آب، اثر آقای کامران میربختیار
 

 
 
تمرین مکس ، اثر آقای داریوش قنبری

 
 
 

 
تمرین کلاس مکس با موضوع رفلکس مجازی اثر آقای داریوش قنبری
 
 

تمرین کلاس مکس با موضوع آب، اثر خانم پرستو ساعی
 

تمرین کلاس مکس با موضوع رفلکس مجازی اثر خانم پرستو ساعی
 

تمرین کلاس مکس با موضوع استیل و شیشه ، اثر خانم یاسمن رستگاری

تمرین کلاس مکس با موضوع آب، اثر خانم یاسمن رستگاری
 

تمرین مکس ، اثر آقای کامران میربختیار
 

تمرین مکس ، اثر آقای کامران میربختیار
 

 
تمرین مکس ، اثر خانم یاسمن رستگاری

تمرین کلاس مکس با موضوع استیل و شیشه ، اثر آقای داریوش قنبری
 
 

 
تمرین کلاس مکس ، اثر خانم پرستو ساعی

 
تمرین کلاس مکس ، اثر خانم پرستو ساعی

 
 
 

 
 

 
تمرین کلاس مکس ، اثر آقای کامران میربختیار

 
تمرین کلاس مکس ، اثر آقای کامران میربختیار

 
 

 

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم آمنه طاهری

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم آمنه طاهری

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم نصرت کنعانی
 

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم نصرت کنعانی
 

تمرین کلاس مکس ، اثر آقای کامران میربختیار
 

تمرین کلاس مکس ، اثر خانم پرستو ساعی

 
 

 

تمرین کلاس مکس ، اثر آقای داریوش قنبری

 
تمرین کلاس مکس ، اثر آقای کامران میربختیار

تمرین کلاس مکس ، اثر آقای کامران میربختیار

تمرین کلاس مکس ، اثر آقای کامران میربختیار

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *