جشنواره بهار آموز پانیــذی

جشنواره بهار آموز پانیــذی

در بهار 98 فرصت متخصص شدن را از دست ندهید!!!

با نرخ 97 دوره های 98 را شرکت کنید!

مهلت بهره مندی از طرح ویژه از تاریخ 23 اسفند97 تا 25 فروردین 98

کیانپارس، خیابان میهن غربی، نبش ایدون ، شماره 53 ، ساختمان موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان

06133370122

www.Paniz.net/Bahar

فرم مشاوره رایگان بهرمندی از جشنواره جشنواره بهار آموز پانیــذی

  • نام دوره یا دوره های درخواستی خود را بنویسید

 

//