اخبار مالی و حسابداری

ژوئن 30, 2017

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی

?آستانه مبلغ حدنصاب معاملات فصلی در سال 96 به مبلغ 11.000.000 ریال تعین شده است ، در زمان اخذ فاکتور خرید رعایت مبلغ فوق بر عهده […]
آگوست 10, 2017

استفاده از حساب جاری شرکاء جهت ثبت اسناد به غیر از سند سرمایه ممنوع!!

حسابداری مالیاتی: ?♦️استفاده از حساب جاری شرکاء جهت ثبت اسناد به غیر از سند سرمایه ممنوع♦️? گردش حساب جاری شرکاء به دقت مورد بررسی قرار میگیرد. […]
//