سپتامبر 15, 2017

شروع دوره کارشناس شبکه های بی سیم در مجتمع آموزشی پانیذ

شروع دوره :شنبه 25 شهریور 96 ساعت 17 برنامه برگزاری: شنبه ها و دوشنبه ها 17 تا 21 مدرس:مهندس سروش روزی مدت دوره : 40 ساعت مجتمع […]
//