دوره آموزشی تند تایپ ( روش صحیح تایپ ده انگشتی و اصول نامه نگاری )

دوره آموزشی تند تایپ ( روش صحیح تایپ ده انگشتی و اصول نامه نگاری )

تايپ نمودن 180 حرف در يک دقيقه شايد یک رويا تلقي شود ، اما بايستي بدانيد اگر مهارت تايپ 10 انگشتي را فرا بگيريد ميتوانيد با سرعتي بيش از 5 برابر ساير کاربران عادي تايپ نماييد و با اين مقدار حروف در دقيقه متون خود را تايپ کنيد. اين مهارت را ميتوان بسيار گرانبها دانست چرا که در دنيايي که با سرعت رو به مجازي سازي ميرود داشتن چنين توانمندهايي بسيار با ارزش است. تايپ 10 انگشتي يک مهارت است که با اندکي تمرين و ممارست ميتوانيد به آن دست يابيد. در اين ترفند قصد داريم چندين روش گوناگون که باعث ايجاد يک روند رو به رشد براي فراگيري تايپ 10 انگشتي ميشود را براي شما بازگو نماييم.

در حال ثبت نام

فراگيري تايپ 10 انگشتي

کارشناسان، مسئولین دفاتر و کلیه کسانی که با امور اداری مرتبط اند.

سرکار خانم باهران

1397/12/00 لغایت

16 تا 20

روزهای فرد

  • نرم افزاري براي تمرين
  • طريقه صحيح قرار گرفتن پشت ميز
  • روش استقرار انگشتان دست روي صفحه كليد
  • شروع تايپ سرعتي به روش صحيح
  • تمرين با حروف رديف وسط
  • تمرين با رديف وسط و بالا
  • تمرين با رديف هاي وسط، بالا و پايين

شهریه ویژه

250000 تومان

شهریه عادی

250000 تومان

//