دوره جامع مالی و حسابداری ویژه بازارکار

دوره جامع مالی و حسابداری ویژه بازارکار

مدیر و مشاوره مالی شوید! دوره جامع آموزشی مالی و حسابداری

در حال ثبت نام

در پایان دوره افراد علاوه بر آشنایی بر علم حسابداری بصورت عملی در دفاتر و سیستم حسابداری و... را فرا خواهند گرفت و یک مسئول مالی خواهند بود

علاقه مندان به علم حسابداری ، دانشجویان حسابداری ،حسابداران و حسابرسان شاغل و همچنین مدیران عامل و ارشد شرکت‌ها و سازمان‌ها

اساتید گروه مالی (استاد هادی پور ، استاد صداقت )

1397/07/23 لغایت

18 تا 20

دوشنبه

چهارشنبه

 • سطح اول
 • حسابداری عمومی مقدماتی
 • حسابداری ویژه بازار کار
 • آشنایی با نرم افزار های حسابداری ( اخوان یا سپیدار)
 • سطح دوم
 • حسابدارای مالیاتی
 • قوانین کار، بیمه و انواع مالیات ها
 • آشنایی با سیستم های مکانیزه دارایی و بیمه
 • بررسی استانداردهای حسابداری
 • سطح سوم
 • تهیه صورت های مالی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • حسابرسی داخلی
 • ارزیابی طرح های اقتصادی

//