سمینار آموزشی 46 راز وب سایت های موفق

سمینار آموزشی 46 راز وب سایت های موفق

46 رازی که باعث موفقیت وب سایت می شوند! برای طراحی وب سایت حرفه ای باید توجه داشته باشیم که برای چه کاری و با چه هدفی سایت طراحی می کنیم. توجه نکردن به نوع کاربرد و هدف وب سایت باعث می شود که ما نتوانیم طراحی سایت حرفه ای انجام دهیم. درباره این سمینار برای اینکه بتوانیم یک وب سایت موفق طراحی کرده و توسعه دهیم، نیاز به توجه به مجموعه ای از نکات مهم وجود دارد. در این سمینار، سعی می شود با بیان 46 نکته کلیدی و توضیح آنها همراه با ارائه نمونه هایی، سایتی استاندارد که بتواند ما را به اهدافمان برساند داشته باشیم. ریز موضوعات 46 نکته متنوع و کاربردی برای طراحی یک وب سایت استاندارد و موفق مخاطبان مدیران سایت ها و علاقمندان به حوزه کسب و کار که تمایل به داشتن وب سایت برای کسب و کار خود دارند

تکمیل ظرفیت

توانایی به کارگیری 46 نکته جذاب و کاربردی برای حرفه ای تر شدن وب سایت

مدیران سایت ها و علاقمندان به حوزه کسب و کار که تمایل به داشتن وب سایت برای کسب و کار خود دارند

دکتر علی پازهر

1397-06-15 لغایت 1397-06-15

17 تا 21

  • راز هایی درباره بازاریابی وب سایت
  • راز هایی درباره آموزش وب سایت
  • راز هایی درباره رهبری و مدیریت وب سایت
  • راز هایی درباره دسترس وب سایت
  • راز هایی درباره منابع وب سایت
  • راز هایی درباره تعامل با مشتریان وب سایت
  • راز هایی درباره نظر سنجی مخاطبان سایت

شهریه ویژه

39000 تومان

شهریه عادی

46000 تومان

ثبت نام و تکمیل اطلاعات مشاوره پیش از ثبت نام
//