پکیج جامع مهندسی شبکه ویژه بازارکار

پکیج جامع مهندسی شبکه ویژه بازارکار

پکیج آموزشی شبکه: این پکیج که پس از مطالعات کارشناسان فنی مجرب در حوزه آموزش طراحی گردیده است، از چندین دوره آموزشی حضوری تشکیل شده که شامل حوزه های: Comptia Microsoft Cisco Mikrotik می باشد که در مدت 12 ماه و به صورت سریالی آموزش داده خواهد شد. هدف پکیج شبکه: این پکیج با هدف ورود دانش پذیران عزیز به بازارکار شبکه طراحی شده و در آن تمام توانایی هایی که فرد برای ورود به بازار کار شبکه نیاز خواهد داشت آموزش داده خواهد شد. ویژگی های پکیج آموزشی شبکه: آموزش دوره های الزامی مورد نیاز برای ورود به بازار شبکه به همراه ترتیب آموزش آن‌ها به منظور درک حداکثری آموزش‌ها، تقویت توانایی کار گروهی، مشاوره توسط خبره‌ترین مهندسین شبکه در استان در طول دوره، آموزش های بازاریابی مورد نیاز برای گرفتن پروژه‌ها، معرفی افراد برتر هر دوره در پروژه‌های اجرایی و استفاده بهینه از زمان مهمترین ویژگی‌های این پکیج آموزشی می باشند. برای چهارمین بار مجتمع آموزشی پانیذ برگزار می کند ! دوره ای ویژه مدیران شبکه آینده ایران! ویژگی های دوره : مطابق با نیاز بازارکار کارگاه های تخصصی رایگان صرفه جویی در زمان و هزینه

در حال ثبت نام

این پکیج با هدف ورود دانش پذیران عزیز به بازارکار شبکه طراحی شده و در آن تمام توانایی هایی که فرد برای ورود به بازار کار شبکه نیاز خواهد داشت آموزش داده خواهد شد.

ویژه مدیران شبکه آینده ایران!

گروه اساتید امنیت و شبکه های کامپیوتری

1397/07/26 لغایت

17 تا 21

چهارشنبه

پنج شنبه

  • Upgrade Network+ to Microsoft MAT
  • CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2
  • سمینار در مسایل جاری شبکه 1
  • windows 10
  • +Security
  • Microsoft MCSA 2016
  • MTCNA Microtik
  • CWNA شبکه های وایرلس

//