کارگاه آموزشی رایگان بازارکار حسابداری و چالش های ورود به آن

کارگاه آموزشی رایگان بازارکار حسابداری و چالش های ورود به آن

کارگاه آموزشی رایگان بازارکار حسابداری و و چالش های ورود به آن روز برگزاری : پنجشنبه 20 دی ماه 97 ساعت برگزاری : 17 تا 19 اهواز کیانپارس ، خیابان میهن غربی ، نبش ایدون ، شماره 53

در حال ثبت نام

آشنایی به بازارکار حسابداری

کسانی که علاقه مند به کسب درآمد در حوزه مالی و حسابداری هستند

اساتید گروه مالی (استاد هادی پور ، استاد صداقت )

1397/10/20 لغایت 1397/10/20

17 تا 21

  • چالش های حسابداری در بازارکار ایران
  • حسابدار موفق کیست؟
  • چرا حسابداری را بیاموزیم؟
  • رسته های مالی و حسابداری کدام اند؟
  • انواع حسابداری کدام اند؟
  • نقش اکسل در امور مالی به چه صورت است ؟
  • نقشه راه حسابدار موفق چگونه است ؟
  • معرفی نرم افزار های مالی و حسابداری
  • معرفی دوره جامع مالی و حسابداری ویژه بازارکار

//