مدیر شبکه های مایکروسافتی MCSA

مدیر شبکه های مایکروسافتی MCSA

دوره2016 MCSA بعنوان جدیدترین مدرک مایکروسافت در زمینه مدیریت و پیکربندی نسل جدید سرورهای مایکروسافت ارائه شده است. دوره MCSA 2016 به افراد توانائی مدیریت سرویس های مختلف بر اساس سرور 2016 مایکروسافت را می دهد. مدرک MCSA 2016 دارای سه دوره مختلف می باشد: (70-740)Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (70-741)Networking with Windows Server 2016 (70-742)Identity with Windows Server 2016 افراد با گذراندن سه دوره فوق و شرکت در آزمون بین المللی می توانند مدرک MCSA:Windows Server 2016 را دریافت نمایند.

در حال ثبت نام

توانایی مدیریت شبکه های مایکروسافتی

علاقه مندان به شبکه های مایکروسافتی

گروه اساتید امنیت و شبکه های کامپیوتری

1397/09/07 لغایت

17 تا 21

چهارشنبه

پنج شنبه

  • (70-740)Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
  • (70-741)Networking with Windows Server 2016
  • (70-742)Identity with Windows Server 2016