اظهارنامه الکترونیکی

ژوئن 30, 2017

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی

?آستانه مبلغ حدنصاب معاملات فصلی در سال 96 به مبلغ 11.000.000 ریال تعین شده است ، در زمان اخذ فاکتور خرید رعایت مبلغ فوق بر عهده […]
//