تجارن الکترونیک

دسامبر 18, 2018
۱۰ قانون که هر برنامه نویسی باید دنبال کند

۱۰ قانون که هر برنامه نویسی باید دنبال کند!

همه برنامه نویسان قادر به کدنویسی هستند اما آیا توانایی همه در یک حد است؟ همه ما داستان های ترسناکی را درباره کد اسپاگتی، زنجیره های […]
//