مسابقات ملی مهارت

جولای 6, 2017

سرفصل مسابقات ملی مهارت جهانی world Skills

سرفصل مسابقات ملی مهارت جهانی world Skills طراحی وب WSC2015_WSSS09_IT_Software_Solutions_for_BusinessWSC2015_WSSS17_Web_DesignWSC2015 راهکارهای نرم افزار در تجارت WSC2015_WSSS40_Graphic_Design_TechnologyWSC2015_WSSS09_IT_Software_Solutions_for مدیریت سیستم های تحت شبکه _BusinessWSC2015_WSSS17_Web_DesignWSC2015_WSSS39_IT_Network_Systems_Administratio فناوری طراحی گرافیک n […]
//