بایگانی برچسب: پانیذی

متخصصان پانیذی اولین ایستگاه را به مقصد کارشناس شبکه شدن پیمودند!

متخصصان پانیذی اولین ایستگاه را به مقصد کارشناس شبکه شدن پیموند! پایان دوره و اعطای مدرک کارشناس شبکه مقدماتی+Network درمجتمع آموزش پانیذ – 16/4/96

همیشه در آموزش کنار شما متخصصان برتر پانیذی هستیم!

یک خبر خوش… همیشه در آموزش کنار شما متخصصان برتر پانیذی هستیم! نفرات اول تا سوم هر دوره در مجتمع اموزشی پانیذ  برنده هستید! دانشجویان برتر تمامی دوره های مجتمع آموزشی پانیذ ار مهر ماه 95 به بعد برنده بن های تخفیف پانیذی به شرح زیر هستند : نفرات اول دوره : 1.500.000 ریال نفرات […]