بایگانی برچسب: #C

تولید کننده نرم افزار تجاری شوید ! در حال تکمیل

?تولید کننده نرم افزار تجاری شوید ! ❗️برگزاری دومین دوره موفق تولید نرم افزار تجاری مدت دوره :95 ساعت ✅جمعه 12خرداد ماه 96 ?جمعه ها ساعت 14 تا 19 مخاطبین :کارشناسان و علاقمندان به مباحث برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی )توليد نرم افزارهای تجاری( هدف : در این دوره دانشجویان کليه مراحل تجزیه و تحليل […]