هدف دوره

شما در طی این دوره دانش و مهارت‌های لازم جهت برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و نظارت بر شبکه‌های مقیاس‌پذیر مبتنی بر Route را خواهید آموخت. مباحث مطرح شده در این دوره به گونه ای است که موجب می‌شود تا بیشتر تمرکز شما به پروتکل‌های Routing با نوع آدرس‌دهیIPv4  و IPv6 شاملEIGRP وOSPF برای سازمان‌ها و نیز BGP برای enterprise Internet connectivity اختصاص یابد. همچنین توزیع مجدد مسیرها (redistribute routes)، پیاده‌سازی path control و ایمن‌سازی router های Cisco از جمله دیگر مباحثی است که شما در طی این دوره با آنان آشنا خواهید شد.

توانایی مورد انتظار دانشپذیران

سرفصل های دوره

Basic Network and Routing Concepts

Differentiating Routing Protocols

Understanding Network Technologies

Connecting Remote Locations with the Headquarters

Implementing RIPng

۲٫ EIGRP Implementation

Establishing EIGRP Neighbor Relationships

Building the EIGRP Topology Table

Optimizing EIGRP Behavior

Configuring EIGRP for IPv6

Discovering Named EIGRP Configuration

۳٫ OSPF Implementation

Establishing OSPF Neighbor Relationship

Building the Link State Database

Optimizing OSPF Behavior

Configuring OSPFv3

۴٫ Configuration of Redistribution

Implementing Basic Routing Protocol Redistribution

Manipulating Redistribution Using Route Filtering

۵٫ Path Control Implementation

Using Cisco Express Forwarding Switching

Implementing Path Control

۶٫ Enterprise Internet Connectivity

Planning Enterprise Internet Connectivity

Establishing Single-Homed IPv4 Internet Connectivity

Establishing Single-Homed IPv6 Internet Connectivity

Improving Resilience of Internet Connectivity

Considering Advantages of Using BGP

Implementing Basic BGP Operations

Using BGP Attributes and Path Selection Process

Controlling BGP Routing Updates

Implementing BGP for IPv6 Internet Connectivity

۷٫ Routers and Routing Protocol Hardening

Securing Cisco Routers

Describing Routing Protocol Authentication Options

Configuring EIGRP Authentication

Configuring OSPF Authentication

Configuring BGP Authentication