بایگانی دسته‌ی: اخبار مالی و حسابداری

استفاده از حساب جاری شرکاء جهت ثبت اسناد به غیر از سند سرمایه ممنوع!!

حسابداری مالیاتی: ?♦️استفاده از حساب جاری شرکاء جهت ثبت اسناد به غیر از سند سرمایه ممنوع♦️? گردش حساب جاری شرکاء به دقت مورد بررسی قرار میگیرد. از امسال هر کجا حسابی پیدا نشد از جاری شرکاء استفاده نکنید. شاخص های عملیات مشکوک در حسابرسی و رسیدگی به حسابها که مورد نظر حسابرسین و ممیزین میباشد، […]

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی

?آستانه مبلغ حدنصاب معاملات فصلی در سال ۹۶ به مبلغ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعین شده است ، در زمان اخذ فاکتور خرید رعایت مبلغ فوق بر عهده خریدار میباشد. ?فاکتور های بالای این مبلغ آستانه برای اشخاص مشمول الزاما رسمی اخذ گردد ?ضمنا گزارش تجمیع صرفا مخصوص خرید میباشد توضیح اینکه کلیه اشخاص مشمول ارائه گزارش […]