هدف دوره

شما در این دوره چگونگی نصب، اداره کردن، پیکربندی و عیب یابی اصول مربوط به شبکه های مبتنی بر IPv4 و IPv6 شامل پیکربندی سوئیچ های LAN، پیکربندی IP router ها، مدیریت دستگاه های وابسته به شبکه و نیز آشنایی با تهدیدات امنیتی اولیه را خواهید آموخت. همچنین آشنایی و شناخت توپولوژی های redundant، عیب یابی مشکلات رایج در شبکه، اتصال به یک WAN، پیکربندی EIGRP و OSPF در IPv4 و IPv6، فناوری های موجود در شبکه هایWAN، دستگاه های مدیریتی سیسکو و Cisco licensing از جمله دیگر مطالبی خواهد بود که در طی این دوره با آنان آشنا خواهید شد.

مباحث اصلی که در این نسخه از دوره به آن اضافه شده است عبارت است از: آشنایی با مولفه ها و کاربردهای Quality of Service (QoS)، تاثیرات و تعاملات ناشی از مجازی سازی و ارائه سرویس های cloud بر روی شبکه هایenterprise  در کنار مروری بر برنامه پذیر بودن شبکه و انواع controller ها و ابزارهای مرتبط موجود جهت پشتیبانی از شبکه های هایی که معماری آن ها مبتنی بر نرم افزار است.

علاوه بر همه این موارد شما با شرکت در این دوره با تعاملات و قابلیت های شبکه فایروال، wireless controller ها، access point ها، اصول ابتدایی مربوط به شبکه و مباحث مربوط به IPv6 نیز آشنا می گردید.

توانایی مورد انتظار دانش پذیران

 

سرفصل دوره

۱٫ Building a Simple Network

 • Understanding the TCP/IP Internet Layer
 • Understanding IP Addressing and Subnets
 • Understanding the TCP/IP Transport Layer
 • Exploring the Functions of Routing
 • Configuring a Cisco Router
 • Exploring the Packet Delivery Process
 • Enabling Static Routing
 • Learning Basics of ACL
 • Enabling Internet Connectivity

۳٫ Summary Challenge

 • Establish Internet Connectivity
 • Troubleshoot Internet Connectivity

۴٫ Implementing Scalable Medium-Sized Networks

 • Implementing and Troubleshooting VLANs and Trunks
 • Building Redundant Switched Topologies
 • Improving Redundant Switched Topologies with EtherChannel
 • Routing Between VLANs
 • Using a Cisco IOS Network Device as a DHCP Server
 • Understanding Layer 3 Redundancy
 • Implementing RIPv2

۵٫ Introducing IPv6

 • Introducing Basic IPv6
 • Understanding IPv6 Operation
 • Configuring IPv6 Static Routes

۶٫ Troubleshooting Basic Connectivity

 • Troubleshooting IPv4 Network Connectivity
 • Troubleshooting IPv6 Network Connectivity

۷٫ Implementing Network Device Security

 • Securing Administrative Access
 • Implementing Device Hardening
 • Implementing Advance Security

۸٫ Implementing an EIGRP-Based Solution

 • Implementing EIGRP
 • Implementing EIGRP for IPv6

۹٫ Summary Challenge

 • Troubleshooting a Medium-Sized Network
 • Troubleshooting Scalable Medium-Sized Network

۱۰٫ Implementing a Scalable OSPF-Based Solution

 • Understanding OSPF
 • Multiarea OSPF IPv4 Implementation
 • Implementing OSPFv3 for IPv6
 • Troubleshooting Multiarea OSPF

۱۱٫ Implementing Wide-Area Networks

 • Understanding WAN Technologies
 • Understanding Point-to-Point Protocols
 • Configuring GRE Tunnels
 • Configuring Single-Homed EBGP

۱۲٫ Network Device Management

 • Implementing Basic Network Device Management
 • Evolution of Intelligent Networks
 • Introducing QoS
 • Managing Cisco Devices
 • Licensing

۱۳٫ Summary Challenge

 • Troubleshooting Scalable Multiarea Network
 • Implementing and Troubleshooting Scalable Multiarea Network