هدف دوره

 دانشجویان گرامی پس از پایان این دوره علاوه بر نصب، پیکربندی و عیب یابی شبکه های مبتنی بر مایکروسافت در زمینه های  زیر نیز اطلاعات بسیار مفیدی کسب خواهند نمود.

توانایی مورد انتظار دانشپذیران

سرفصل های دوره

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Exam Ref 70-740

 

Networking with Windows Server 2016 Exam Ref 70-741

 

Identify with Windows Server 2016 Exam Ref 70-742

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.