هدف دوره

آشنایی افراد با اصول ومفاهیم بنیادی شبکه

توانایی های مورد انتظار دانشپذیران

سرفصل دوره

آشنائی اولیه با شبکه و معرفی چند سرور معروف

مباحث نرم افزاری (نصب درایور، آدرس IP، …)

آشنائی با Sharing و مفاهیم مربوط به آن

آشنائی باLocal Policy ها

آشنائی با محیط Domain و نصب DC

آشنائی با لایه ها در مدل OSIو DOD و پروتکل های مختلف

آشنایی با تجهیزات شبکه‌های Wireless

آشنائی با فرامین تست وTroubleshooting شبکه

مباحث سخت افزاری (شناخت Deviceهای شبکه)